Dotace

Změna času tréninků !!! - tréninky od 25.6 | Přijatí závodníci na MČR kategorie 12, 13 a 14 let

Dotace MŠMT

Plavecký klub Most v roce 2017 získal dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportu a mládeže ve sportovních klubech.

Jedná se dotační neinvestiční program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech v rámci Státní podpory sportu.

Z přidělené dotace jsou hrazeny zejména služby a výkony Plaveckého oddílu Most.